Impressum

Turistička zajednica grada Križevaca

  • Trg J.J. Strossmayera 5
  • 48260 Križevci
  • T/F 048 681 199

Za izdavača: Olinka Gjigaš, direktorica

Izvori: TZ grada Križevaca, Križevačkim krajem
Fotografije: Dalibor Brlek, Zdenko Balog, Anart design, TZ grada Križevaca

Neki od materijala objavljenih na stranici preuzeti su sa interneta bez jasno definiranih prava korištenja. Ukoliko smo povrijedili nečija autorska prava, molimo Vas da nas kontaktirate kako bi sporni materijali bili uklonjeni ili, prema željama autora, pravilno referencirani.