Sveti Petar Orehovec

Obreške klijeti

Obreške klijeti nalaze se na brijegu između sela Vukovec i Vojnovec (na cesti Križevci - Gornje Rijeka). Obreške su klijeti etnološki lokalitet starinskih drvenih vinogradarskih klijeti vrijednih posjeta.