Gornja Rijeka

Mali Kalnik

Botanički rezervat od 1985. godine, prostire se na 5,35 ha površine, upisan u registar zaštićenih dijelova prirode RH.

Slap Šokot

Udaljen 800 m od centra Gornje Rijeke, visine 5m. Do slapa vodi dobro označena staza sa klupama i putokazima. Područje posebnih mikroklimatskih uvjeta.