Zanimljivosti

Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja vrijedan spomenik kraja iz davne 1334. godine. Nekoliko puta obnavljana, a današnji izgled potiče iz kraja 19. stoljeća.

  • adresa: Sveti Ivan Žabno

Etno zbirka zbirka sa više od 600 predmeta koji govore o načinu života od pred više od 150 godina.

  • adresa: Sv. Ivan Žabno
  • kontakt: 048 211 010 (Općina Sv. I. Žabno), 048 851 055

Obiteljsko gospodarstvo Hajduković nalazi se u šumovitom kraju, biciklističke staze i staze za vožnju kočijom. Domaći specijaliteti.

  • adresa: Krčevine bb, Sv. Ivan Žabno
  • kontakt: 091 525 8881, Franjo Hajduković

Obiteljsko izletište Novak

Obiteljsko gospodarstvo Cili - nudi smještaj, teniski, odbojkaški, košarkaški teren, viseća kuglana.