Velika Martinska Špelancija

Pridružite nam se 3. studenoga 2018. na glavnom križevačkom trgu da zajedno vidimo koga će gostujući martinjski biškupi odabrati za Velikog meštra martinjskog ceremonijala, tko će primiti pečat i biškupsku kapu.

Izabrani biškup narednih godinu dana propisuje od kada do kada se održava Martinje, po kojim pravilima te izdaje testimoniume ostalim biškupima da idu u svijet širiti «vinovjeru». Po jedinstvenom ritualu oni će na kraju krstiti mošt u vino. Križevci - kolijevka Križevačkih štatuta željno Vas očekuje!